4 yếu tố giúp chăm sóc khách hàng qua điện thoại hiệu quả

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại không kém phần quan trọng so với dịch vụ chăm sóc trực tiếp....