Tag Archives: số đẹp

Không cần chọn số đẹp có ngay Voice Brandname

Không cần chọn số đẹp có ngay Voice Brandname

Với Voice Brandname (Cuộc gọi thương hiệu), số điện thoại được chọn sẽ tự động mã hóa thành tên Brandname khi doanh nghiệp gọi điện đến khách hàng. Vì thế, doanh nghiệp không cần quá đầu tư suy nghĩ và tiền bạc để chọn một số điện thoại đủ đẹp.  Thủ tục đăng ký Voice […]